Prezentace VISCu, koučink a kariérové poradenství na Magistrátu města Brna

29. dubna - 13:00
Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno

Úsilí VISCu o kvalitní a komplexní kariérové poradenství nekončí jen hranicemi Zlínského kraje. V pondělí
29. dubna 2019 proběhla prezentace naší společnosti a její činnosti na Magistrátu města Brna.

Setkali jsme se zde s představiteli a kariérovými poradci ze zdejších základních škol, abychom je seznámili s naším kariérovým poradenstvím, propojováním světa vzdělávání se světem práce a výsledky, kterých na tomto poli dosahujeme.

Cíl setkání

  • VISC, metoda, řešení, konkrétní kroky při implementaci kariérového poradenství do ZŠ obecně
  • kariérové poradenství jako proces (motivace, sebehodnocení a uplatnitelnost na trhu práce a ve firemním prostředí)
  • zapojení ZŠ, SŠ a zaměstnavatelů při realizaci kariérového poradenství

Program

  1. Prezentace VISCu, metody, příklady dobré praxe
  2. Práce kariérového poradce (podpora žáků, motivace, role a přístup učitele)
  3. Možnosti implementace kariérového poradenství v regionu Brno, tj. konkrétní kroky při zavedení
  4. Zpětná vazba

Těšíme se na spolupráci!