Exkurze pro brněnské základní školy

Pro žáky 8. a 9. tříd zapojených základních škol z Brna pravidelně organizujeme exkurze se zaměřením na poznání různých druhů povolání. Exkurze jsou vždy specifikovány na určitý okruh profesí a nabízeny žákům s cílem pomoci jim při rozhodování o jejich dalším studiu a volbě povolání.

Hlavní myšlenkou je poskytnout žákům co nejvíce informací a poznatků o profesích, nad nimiž uvažují, poznat pracovní prosředí ve firmách, umožnit žákům hovořit přímo s pracovníky a zeptat se na vše, co je k danému povolání zajímá.

Abychom žákům přihlašování na exkurze usnadnili, vytvořili jsme zde přehlednou nabídku exkurzí, které budou realizovány v průběhu 2. pololetí. Některé exkurze již mají stanoven pevný termín, u některých akcí bude datum konání teprve upřesněno.

Všechny zájemce prosíme, aby se včas na akce přihlásili. Každý žák se může přihlásit i na více exkurzí, maximálně však na tři.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

NABÍDKA EXKURZÍ