Pracovní příležitosti

Spolupracující firmy nabízejí studentům různé formy spolupráce, vždy s cílem získat nové informace, zkušenosti z jejich oboru. Proto studenti neváhejte, máte příležitost vidět, zkusit si!!