řešení pro ŽÁKY ZŠ

ŽÁKŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL pomáháme s volbou povolání, aby co nejvíce odpovídalo jejich přáním, zájmům, schopnostem a dovednostem. K tomu využíváme metod, na něž navazují exkurze do firem, besedy se zajímavými lidmi a mnoho dalšího.

DIGITÁLNÍ METODY V APLIKACI
pomáhají, radí, provází
- obrázkový dotazník zájmů
- slovní dotazník zájmů
- kariérní portfolio

EXKURZE, BESEDY
PORADENSTVÍ

KROUŽKY TECHNIKY
A PROGRAMOVÁNÍ

řešení pro Studenty SŠ

STUDENTŮM STŘEDNÍCH ŠKOL dáváme příležitost se v maximální míře podívat do praxe, k budoucím zaměstnavatelům. Pomáháme jim zkusit si pracovat v reálném firemním prostředí, vybrat si vhodné zaměření v rámci zvoleného oboru, specializovat se a rozvíjet své odborné i sociální kompetence přímo u potenciálního zaměstnavatele.

Pro studenty máme připravené užitečné metody pro poznání sebe sama i pro plánování kariéry.

Díky našemu řešení si žáci středních škol lépe uvědomí, jaké požadavky musí pro jednotlivá povolání splnit a co všechno vybrané zaměření obnáší.

Jsme schopni pomoci studentům i v případě změny oboru studia.

řešení pro Školy

ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍM ŠKOLÁM nabízíme ucelenou koncepci kariérového poradenství přizpůsobenou potřebám a zaměření konkrétní školy, aktivity pro žáky i pedagogy.

Propojujeme školy se světem pracovního prostředí, moderních technologií a trendů.

DVPP
ODBORNÍK VE VÝUCE
PROJEKTOVÉ DNY
KULATÉ STOLY

řešení pro Firmy

FIRMÁM, INSTITUCÍM a dalším potenciálním zaměstnavatelům nabízíme možnost prezentovat se široké veřejnosti, dát vědět, proč Vaše instituce v regionu působí, jaké má vize, cíle poslání.

Budoucí zaměstnavatelé mají příležitost prostřednictvím naší činnosti oslovit studenty středních škol za účelem praxe, stáží a dlouhodobé spolupráce. Pořádáme pracovní setkání spolupracujících firem a škol.

Usilujeme o fungující provázanost trhu práce, regionálních zaměstnavatelů se vzdělávacím systémem.

řešení pro Rodiče

RODIČŮM v rámci individuálního poradenství pomáháme s volbou povolání pro jejich dítě, objevit v jejich dítěti potenciál,

vyznat se v široké nabídce povolání, studijních a učebních oborů, informujeme je o uplatnitelnosti na trhu práce a u regionálních zaměstnavatelů.

Připravujeme exkurze pro rodiče.

řešení pro Pedagogy

PEDAGOGŮM nabízíme ucelenou koncepci pro zavedení kvalitního kariérového poradenství do škol, metodiku, ve které najdou důležité a potřebné informace, příklady z praxe, vzorové hodiny apod.

Pořádáme exkurze do firem, besedy, kulaté stoly, stáže apod.

Také organizujeme kurzy a semináře DVPP nejen v oblasti kariérního vzdělávání a poradenství.