Opatření proti šíření COVID-19

Aktuální situaci kolem šíření koronaviru neustále sledujeme a vyhodnocujeme. Veškeré naše aktivity se snažíme přizpůsobovat aktuální situaci i vydaným opatřením. Respektujeme všechna platná nařízení vlády či jiných orgánů a dodržujeme veškerá pravidla, která přijaly školy či firmy.

Naše aktivity se snažíme realizovat s maximální ohleduplností a důrazem na minimalizaci šíření onemocnění COVID-19.

Ve spolupráci s firmami a školami se snažíme o plynulý průběh školního roku a zajištění maximální kvality našich služeb.

Exkurze, kroužky i projektové dny jsou realizovány, avšak za dodržení hygienických opatření a pravidel.

V případě omezené možnosti konání akcí budou akce realizovány v náhradním termínu.

Vzhledem k aktuálním nařízením je nutné nosit během kroužků, projektových dnů i dalších aktivit roušku. Kamion i ostatní pracoviště jsou vybavená dezinfekcí na ruce, jsou pravidelně dezinfikovány i větrány, při vstupu měříme účastníkům teplotu.

Projektové dny

 • aktuálně není možné v rámci školní výuky míchat žáky z různých tříd, proto jsou projektové dny realizovány pouze pro celou třídu (či část jedné třídy).
 • pokud se uskutečňují ve firemním prostředí, dodržujeme opatření stanovená společností (např. roušky), o nichž jsou žáci i vedení školy včas informováni.

Kroužky

 • z důvodu nařízení KHS Zlínského kraje jsme zahájení kroužků posunuli o 14 dní – kroužky budou začínat ve slíbeném čase v týdnu od 19. říjny 2020.
 • informace o kroužcích naleznete ZDE.
 • z důvodu koronavirové pandemie a uzavření škol v jarním období byly kroužky v loňském roce předčasně ukončeny a letos doufáme, že se nám podaří realizovat tak, abychom dopady pandemie co nejméně pocítili.
 • všem zájemcům se omlouváme, že jsme podrobnosti o kroužcích zveřejnili se zpožděním. Dříve bohužel nebylo možné odhadnout vývoj situace a dohodnout termíny a místa konání kroužků.
 • kroužky budou probíhat jako obvykle od října do května. Jen vzhledem k uvedené situaci nebude možná jejich realizace ve firmách, využívat budeme mobilní učebnu (kamion) a prostory ve školách (např. počítačové učebny), kde využijeme vybavení a stavebnice zakoupené v rámci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004973.
 • kroužky v aktuální situaci realizujeme buď pro žáky jedné třídy, nebo v počtu max 10 účastníků (včetně lektora).
 • sledujte naše webové a Facebookové stránky, kde uveřejňujeme aktuální informace.

Všechny žáky žádáme, aby v případě příznaků respiračních onemocnění nás kontaktovali a exkurze se neúčastnili. Pokud by váš zájem o exkurzi či jinou akci trval, pokusíme se nalézt náhradní řešení. Děkujeme za pochopení.

Exkurze

 • exkurze i možnost přihlašování na ně najdete jako obvykle v sekci Události
 • vzhledem k situaci některé firmy či instituce možnost exkurzí pozastavily, zde se snažíme dohodnout náhradní termín po zlepšení epidemiologické situace nebo najít náhradní řešení např. ve formě besedy či přednášky.
 • některé společnosti zavedly nová pravidla pro vstup a pohyb v jejich prostorách (např. menší skupiny žáků, roušky, dezinfekce rukou, měření teploty při vstupu do společnosti apod.).
 • o požadavcích pro exkurzi (např. rouška) budou přihlášení žáci včas informováni. Bez dodržení pravidel stanovených společností není možné, aby žák její prostory navštívil.

Pokud u vás bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 a v posledních 14 dnech jste navštívil/a naši akci (exkurzi, kroužek, projektový den…), prosíme, informujte nás o této skutečnosti.

Aktuální situace kolem šíření koronavirové nákazy se týká nás všech. Pokud budeme k sobě ohleduplní a dodržovat elementární pravidla, jistě budeme moci opět naplno realizovat veškeré školní i mimoškolní aktivity bez omezení a nečekaných opatření.

Děkujeme za pochopení.