Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou

Školní 698, 698 01 Veselí nad Moravou

Základní škola vznikla v roce 2008 a jejím zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Škola je založena na křesťanských hodnotách, v jejichž duchu se nese i zdejší vzdělávání. Součástí výuky je povinný předmět Etická výchova.

Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. třídy a disponuje plně vybavenými učebnami přizpůsobenými pro jednotlivé předměty. Součástí školy jsou také odpočinkové koutky a školní zahrada s přírodním učebním zázemím.

Škola a její zaměstnanci pořádají pro žáky rozmanité školní i mimoškolní akce, exkurze a výlety.

Ve školním roce 2019 – 2020 pořádáme na základní škole Kroužek techniky.

Ve dnech 3. března a 4. března 2020 se žáci zúčastnili projetkových dnů zaměřených na výuku techniky v naší mobilní učebně. Fot