Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, p.o.

Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou

Pestrá a moderní škola, která vznikla sloučením Obchodní akademie, Středního odborného učiliště strojírenského a Středního odborného učiliště zemědělského. Dnes zde najdeme studijní i učební obory, se kterými se jejich absolventi na trhu práce neztratí.

Škola disponuje moderním vybavením, účastní se rozmanitých akcí i projektů. Žáci pravidelně jezdí na exkurze, výlety či jiné akce, které jim pomáhají rozšiřovat své znalosti, dovednosti a lépe poznávat své spolužáky.

Žáci obchodní akademie i středního odborného učiliště se pravidelně účastní regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží, kde mnozí z nich dosahují vynikajících výsledků.

Nadační fond

Od roku 1992 při škole existuje Nadační fond Obchodní akademie. Nadační fond byl založen především za účelem finančně přispívat:

 • na účast talentovaných žáků na soutěžích, olympiádách, soustředěních a praxích,
 • na podporu odborné činnosti žáků (SOČ),
 • na tuzemské a zahraniční poznávací, studijní a výměnné pobyty žáků,
 • na financování odborných, kulturních a sportovních akcí školy,
 • na nákup odměn pro žáky, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků nebo vzorně reprezentovali školu,
 • na pořádání osvětových a vzdělávacích akcí,
 • na lyžařské, cyklistické, turistické, plavecké aj. kurzy pořádané pro žáky.

Proč OA Veselí?

 • vysoká úspěšnost při maturitních i závěrečných učňovských zkouškách
 • perspektivní obory, co mají budoucnost
 • učíme pro život
 • pestrá nabídka akcí ve škole i mimo ni
 • zapojení do projektů, soutěží

Z jakých oborů si u nás můžeš vybírat?

STUDIJNÍ OBORY

Obchodní akademie

Informační technologie

UČEBNÍ OBORY

Strojní mechanik (zámečník)

Obráběč kovů

Opravář zemědělských strojů

NÁSTAVBOVÉ OBORY

Provozní technik

Kontakt

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště
Veselí nad Moravou, p.o.

Kollárova 1669
698 01 Veselí nad Moravou

+420 518 322 249
oa@oaveseli.cz
www.oaveseli.cz