Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, p.o. Centrum inf. technologií JMK

Purkyňova 97, 612 00 Brno

"Purkyňka" škola pro 21. století

Jsme jednou z největších a nejvýznamnějších brněnských škol, trvale dosahujeme velmi dobrých výsledků nejen v oblasti studijní, ale také v oblasti přípravy na pomaturitní život – ať už další studium na vysoké škole, nebo uplatnění absolventů v „pracovním procesu“.

Škola během své existence prošla několika transformacemi a slučováním s jinými školami, výsledkem tohoto procesu je současná profilace do tří oblastí vzdělávání: informační technologie, elektrotechnika a sociální činnost, kterým se věnujeme v deseti studijních a učebních oborech.

Ve všech těchto vzdělávacích oblastech disponujeme velmi dobrým odborným zázemím, tvořených kvalifikovanými učiteli a moderními odbornými učebnami. To vše doplňujeme odbornou praxí na vysoké úrovni, výjezdy do zahraničí, účastí žáků v odborných i sportovních soutěžích a dalšími školními i mimoškolními aktivitami.

Naše škola je vybavena moderními technologiemi, vlastní jídelnou, máme také studentskou knihovnu, velkou studovnu, tělocvičny, rozsáhlý venkovní areál a další vybavení, které z nás činí moderní školu.

Jsme hrdým nositelem titulu CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Toto centrum aktivně reaguje na aktuální nároky kladené na studenty, učitele i uživatele v souvislosti s prudkým rozvojem ICT technologií a slouží i dalším školám v Jihomoravském kraji.

Nabízíme atraktivní studijní i učební obory, s nimiž se v životě neztratíš!

Poskytujeme

 • Bezbariérový přístup pro tělesně handicapované žáky
 • Připojení WI-FI v celé budově
 • Školní e-mailovou adresu pro každého žáka
 • Cloudové úložiště pro každého žáka školy
 • Prostor pro webovou prezentaci každého žáka

Během studia můžeš získat

 • Řidičský průkaz
 • Certifikát CISCO
 • Certifikát Autodesk Academia
 • Europass
 • Členství v programu Microsoft MSDN Dream Spark

Purkyňka & VISC

To jsme my

 • ŠKOLA KOMUNIKUJÍCÍ – veškeré informace na webu i Facebooku školy, rychlé reakce od vyučujících i vedení školy, výukový portál…
 • ŠKOLA PROJEKTOVÁ – jsme zapojeni do celé řady projektů (Projekt ČEZ, Projekt eTwinning, Projekt FMP, Projekt OPVK…)
 • ŠKOLA SOUTĚŽÍCÍ – studenti školy se každoročně úspěšně účastní mnoha soutěží rozličných oblastí v rámci regionu i celorepublikově. Škola pořádá i své vlastní soutěže.
 • Pro naše žáky pořádáme rozmanité přednášky, besedy, exkurze i zahraniční stáže.

Proč si vybrat Purkyňku?

 • široká nabídka oborů
 • kvalitní výuka
 • rozmanitá praxe
 • moderní vybavení
 • účastníme se mnoha projektů
 • naši žáci jezdí do zahraničí
 • pitný režim

Jaké obory u nás můžeš studovat?

Studijní obory

Informační technologie
Sociální činnost
Ekonomika a podnikání
Průmyslová ekologie
Mechanik elektrotechnik
Elektrotechnika - Počít. sítě a kyber. bezpečnost
Elektrotechnika - Slaboproudá elektrotechnika
Elektrotechnika - Silnoproudá elektrotechnika

Učební obory

Elektrikář

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kontakt

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, p.o.
Purkyňova 97
612 00 Brno

+420 541 649 111
posta@sspbrno.cz

www.sspbrno.cz | www.purkynka.cz
Facebook profil školy