Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, p.o.

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno - Chrlice

Základní škola v Chrlicích je jedinou školou v Brně, která získala status přidružené školy UNESCO. Ve škole funguje úzká spolupráce jednotlivých součástí školy (MŠ, ZŠ, školní jídelna, školní družina), což se projevuje v komplexním přístupu k dětem a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti.

Škola citlivě reaguje na nové trendy ve vzdělávání a na požadavky současné společnosti a nepřetržitě pracuje na svém zdokonalování se.

Mezi upřednostňované formy a metody práce patří individuální přístup k žákům, projekty, prvky e-learningu, skupinová práce, integrovaná terénní výuka a bloková výuka. Celkovou nabídku vzdělávání doplňuje také řada zájmových kroužků.

ZŠ JANA BROSKVY & VISC

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola,
Brno, Jana Broskvy 3, p.o.

Jana Broskvy 3
643 00 Brno - Chrlice

+420 545 219 112
zschrlice@zschrlice.cz
www.zschrlice.cz