Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, p.o.

Merhautova 37/932, 613 00 Brno

Cílem základní školy je poskytovat dětem základní vzdělání a připravit je na život. Vzdělávání je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Tento záměr je realizován v ŠVP DYNAMIKA. Škola využívá postupy Daltonského školství a Tvořivé školy, je zařazena do systému Otevřených škol a vlastní certifikát „Kvalitní škola“.

Škola disponuje rekonstruovaným víceúčelovým sportovním areálem, odbornými a moderními učebnami a pomůckami. Pro žáky s odkladem povinné školní docházky jsou otevírány také přípravné třídy.

Škola a její učitelé se zapojují do řady projektů, pro žáky připravují rozmanité školní a mimoškolní aktivity, tématické výjezdy žáků do zahraničí a další. Ve volném čase se žáci mohou účastnit několika zájmových kroužků.

VISC & ZŠ MERHAUTOVA

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, p.o.
Merhautova 37/932
613 00 Brno

+420 545 211 651
sekretariat@zsmerhautova.cz

www.zsmerhautova.cz
Facebook profil školy