Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, p.o.

Staňkova 327/14, 602 00 Brno - Královo Pole

Základní škola poskytuje úplné devítileté základní vzdělání nejen českým žákům, ale specializuje se také na děti z ostatních zemí EU i mimo ni.

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“, který je vhodný pro všechny děti z celého světa. Cílem je zaměřit školu na výuku českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích zemí.

Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Hlavní snahou školy je usnadnit žákům-cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti, snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a poznávání vzájemné kultury.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola,
Brno, Staňkova 14, p.o.

Staňkova 14
602 00 Brno - Královo Pole

+420 541 422 022
zsstankova@volny.cz
www.zsstankova.eu