Základní škola, Brno, Gajdošova

Gajdošova 3, 615 00 Brno - Židenice

Základní škola na Gajdošově ulici patří k atraktivním školám nejen díky své pozici ve velkém městě, ale především díky své práci a nabídce pro žáky. Vedle klasické výuky totiž škola nabízí také možnost výuky alternativní metodou Montessori.

Škola disponuje pro běžnou i pro alternativní výuku velkým množstvím pomůcek, odborně vybavenými a moderními učebnami, nabízí výuku několika cizích jazyků. Základem je aktivní spolupráce učitelů a školy se žáky i rodiči. Škola tak poskytuje skvělý prostor pro moderní pojetí výuky a vzdělávání.

Žákům je nabízena široká škála volnočasových aktivit, školních i mimoškolních akcí. Vedení školy i vyučující se aktivně zapojují do rozmanitých projektů, jejich cílem je podpořit výuku, rozšířit znalosti apod.

ZŠ GAJDOŠOVA & VISC

Kontakt

Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Galdošova 3
615 00 Brno - Židenice

+420 548 428 348
skola@zsgajdosova.cz
www.zsgajdosova.cz