Základní škola Brno, Horácké nám. 13, p.o.

Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Škola pracuje podle ŠVP AMOSEK (A-aktivita, M-motivace, O-osobnost, S -spolupráce,E-empatie, K-komunikace) a je tvořena dvěma pracovišti: Horácké náměstí ( žáci 1. – 9. ročníku) a Uprkova (žáci 1. – 4. ročníku). Výuka probíhá na obou pracovištích na stejných principech a ve vzájemné spolupráci. Na 2. stupni jsou skupiny s rozšířenou výukou jazyků a sportu.

Škola je členem Czech dalton, Dalton International a je držitelem certifikátu Česká daltonská škola, výuka probíhá podle daltonských principů.

Škola je zařazena do Sítě brněnských otevřených škol a do asociace Aktivních škol a je držitelem certifikátu Rodiče vítáni.

Škola poskytuje žákům rozmanité školní i mimoškolní aktivity a účastní se řady projektů. Nově má také vlastní pořad na YouTube s názvem What’s up?! Horácké.