Základní škola Brno, náměstí Míru 3, p.o.

Náměstí Míru 3/375, 602 00 Brno

Základní škola je malou školou rodinného typu. Je situována v krásném prostředí mezi Kraví horou a Wilsonovým lesem, obklopena velkou zahradou a venkovním hřištěm.

Škola nemá vyhraněnou profilaci, ale zaměřuje se především na výuku jazyků. Žáci s učiteli používají mnohé moderní a interaktivní pomůcky, k dispozici mají odborně vybavené učebny, interaktivní tabule, nově vybavenou tělocvičnu a keramickou dílnu. Na zahradě školy slouží k výuce venkovní učebna.

Učitelé jsou přátelští a ke každému žákovi mají individuální přístup. Pracují s mimořádně nadanými žáky i se žáky se speciálními výukovými potřebami.

Škola nabízí i mimoškolní vzdělávací aktivity (keramický kroužek, výtvarný kroužek, počítačový a další).

Kontakt

Základní škola Brno, nám. Míru 3/375, p.o.
Náměstí Míru 3/375
602 00 Brno

+420 543 211 805
zsmiru@zsmirubrno.cz
www.zsmirubrno.cz