Základní škola Marie Kudeříkové Strážnice

Příční 1365, 696 62 Strážnice

Základní škola Marie Kudeříkové nese název po své studentce popravené za 2. světové války. Škola původně vznikla jako soukromá klášterní obecná škola v roce 1908. Ke svým náboženským kořenům se hlásí dodnes. Škola a její žáci se účastní celostátní společenskovědní soutěže Bible a my a součástí výuky je oproti jiným školám také samostatný předmět Etická výchova.

Škola poskytuje kompletní základní vzdělání, od druhého stupně je spádová také pro žáky z okolních obcí. Škola disponuje pestrým a moderním vybavením, je zařazená do sítě Škol podporujících zdraví (Zdravá škola) a žáci mohou využívat školní klub s řadou zájmových kroužků.

ZŠ MK & VISC

Kontakt

Základní škola Marie Kudeříkové Strážnice, p.o.
Příční 1365
696 62 Strážnice

+420 518 334 546
podatelna@zsmkstr.cz
www.zsmkstr.cz