ZKL BRNO, a.s.

Kovoobrábění

Největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Trnkova 2969/123, 628 00 Brno-Líšeň
založeno 1997 | 1100 zaměstnanců

Historie je základem současnosti a výzvou pro budoucnost

Koncern ZKL Brno je tradiční český výrobce valivých ložisek a největší výrobce speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě. Koncern vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než sedmdesátiletou tradicí a jeho činnost v sobě zahrnuje výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek.

Výroba ložisek ZKL se soustředí do tří výrobních podniků – ZKL Brno, a.s., ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. a ZKL Hanušovice, a.s.

Závod ZKL Brno, a.s. se specializuje na výrobu soudečkových, válečkových a speciálních ložisek (dělená, těsněná nebo velkorozměrová ložiska do průměru 1600 mm).

V současné době je koncern ZKL strukturován tak, aby mohl efektivně rozvíjet a posilovat svou konkurenceschopnost ve srovnání s předními světovými výrobci ložisek, tzn. disponuje konstrukčně vývojovou základnou, dostatečnými výrobními kapacitami, vzdělanými a kvalifikovanými zaměstnanci a dynamicky se rozvíjející prodejní sítí, která je tvořena sítí prodejních zástupců jmenovaných pro každé teritorium, s ohledem na specifické podmínky každého národního trhu.

Výrobní program

  • ložiska – soudečková, kuličková, válečková, kuželíková, speciální, velkorozměrová
  • ložiskové díly
  • automobilové díly – trubky topení, chlazení, odvzdušňování pro palivové systémy motorů osobních automobilů (v útlumu, insolvence)

Naše výrobky vyvážíme do více než 70 zemí světa. Mezi hlavní exportní teritoria patří Turecko, Rusko, Indie, Čína a Německo. Koncern využívá k prodeji svých výrobků širokou distribuční síť, k níž patří také přímá obchodně technická zastoupení ZKL v Německu, Mexiku, Argentině, Brazílii, Uruguayi, Číně a Indii.

Obor činnosti

Výzkum, vývoj, výroba a distribuce valivých ložisek, výroba speciálních ložisek a komponentů pro železniční a automobilový průmysl.

Zaměřujeme se na průmyslová odvětví, která vyžadují přesnost a vysokou spolehlivost provozu valivých ložisek ve strojírenských zařízeních. Speciální a technologická ložiska od průměru 400 do 1600 mm nabízíme v celém sortimentu spolu s technickým řešením, akceschopností s využitím moderních konstrukčních a vývojových metod a technologií.

Produkty dodáváme do nejrůznějších průmyslových odvětví jako je hutnictví, energetika, těžké strojírenství, těžba a zpracování surovin, automobilový průmysl, doprava, zemědělství a mnoho dalších.

ZKL BRNO & VISC

Ve své činnosti prosazujeme flexibilitu a rychlost v plnění požadavků zákazníka a schopnost přijmout odpovědnost. Ve všech činnostech uplatňujeme šetrný přístup k životnímu prostředí.

Kontakt

ZKL BRNO, a.s.
Trnkova 2969/123
628 00 Brno-Líšeň

+420 544 135 103

www.zkl.cz
Facebook profil firmy